مواد غذایی

  • اسید سیتریک

  • سدیم ساخارین

  • دی کلسیم فسفات

  • گلیسیرین

  • وانیل