پروژه ها

پروژه های اجرا شده
با توجه به تازه تاسيس بودن شركت پديد كاوش پارس، پروژه مستقلي اجرا نشده است و سابقه اجرايي شركت در پروژه هاي صنعتي و ساختماني مربوط به اعضاي هيات مديره و تيم مديران شركت مي باشد.
پروژه های در حال اجرا
به زودی این بخش تکمیل می گردد ...