زمان تعویض فیلترهای کیسه ای (بگ فیلتر)

تعویض کردن فیلترهای کیسه ای (بگ فیلتر) در زمانی زودتر از زمان مورد نیاز سبب افزایش غیر ضروری قیمت و صرف زمان نگهداری و تعمیر زیاد برای سیستم های بگ فیلتر می شود از طرفی تعویض کردن فیلتر های کیسه ای در زمان های خیلی طولانی، خطر قرارگیری کارکنان با [...]

بیشتر بخوانید
درخواست قیمت و مشاوره